Książki i tomiki dr filozofii Ulki Wolskiej

Na pytania jak są dostępne moje książki i tomiki z Filozofii Praktycznej, na których buduję umiłowanie mądrości tak potrzebnej nam w życiu, w terapii filozoficznej, z przyjemnością odpowiadam:
Pierwsza książka – ‚Terapeutyczne aspekty filozofii Sokratesa i Epikura’ i druga książka ‚Człowiek rzecz, czy osoba – filozoficzne ujęcie człowieka jako osoby, terapia dla zagubionych w płynnej ponowoczesności’ – są jeszcze szeroko dostępne w księgarniach, głównie internetowych.
Natomiast teksty z Salonów Filozoficznych, wydane są w trzech tomach 1, 2 i 3. Wszystkie książki dostępne tu:
http://ksiegarnia.vb.com.pl/urszula-wolska

1. Filozofia terapią? – zdecydowanie tak!
2. Kim jest człowiek?
3. Fenomen myślenia
4. Współczesnego człowieka problemy z tożsamością i osobowe bycie sobą
5. Wolna wola i świadome Ja
6. Filozoficzne ujęcie losu
7. Filozofia ćwiczeniem duchowym i drogą do kontemplacji
8. Dlaczego jest raczej coś niż nic?
9. Agape – wzór miłości doskonałej
10. Zagubiona natura ludzka
11. Czym jest mądrość?
12. Z filozofii przyjaźni
13. Człowiek odpowiedzialnością
14. Sumienie poznaniem i drogowskazem moralnym
15. Wychodzenie z acedii
16. Apofatyzm. O tajemnicy istnienia
17. Podejmowanie decyzji
18. Prawda i co z ta postprawdą
19. Czy stać nas na dobro?
20. Doświadczanie piękna
21. Skąd jesteśmy o dokąd idziemy – pragnienie metafizyczne
22. O wolności – czy wszystko nam wolno?
23. Intuicja – jak ją poznajemy?
24. Ludwig Wittgenstein – miałem szczęśliwe życie!
25. Hannah Arendt – wierność prawdzie
26. Filozofia dialogu, filozofią dobrego spotkania
27. Realizm bazą terapii filozoficznej
28. Pascal – asceta wśród światowców i światowiec wśród ascetów
29. Jak świadomość czasu wpływa na nasze życie?
30. Dlaczego chcemy, by nasze życie miało sens?

są na razie wydane w 13 tomikach, które są dostępne u mnie na Salonie Filozoficznym, a reszta czeka na wydanie. Zapraszam do lektury!!! Za refleksje zawsze będę wdzięczna!!!