5 temat z 4 t Terapii Filozoficznej – Wartość jest jedna

Środa Filozoficzna – Wartość jest jedna… – prezentacja 5 tematu z 4 tomu Terapii Filozoficznej.
Piątym tematem tego tomu jest ‚Wartość jest jedna’. Tą jedną wartością są dobre relacje ze sobą i z drugim człowiekiem, jego obecność w ciszy z miłością, zaufaniem i poczuciem bezpieczeństwa. Mocne stwierdzenie, ale biorę za to stwierdzenie pełną odpowiedzialność i w tekście tym daję temu wyraz. Człowiek jest tak duchowo skonstruowany, że od zawsze poszukuje wartości i zaraz potem pyta – Po co nam wartość?, a skierowany ku „wartościom, poszukuje sensu, realizuje się w kontekstach wartości i poprzez wartości”.
Dużo obecnie mówi się o kryzysie wartości, ale jak głęboki by ten kryzys nie był, to problem wartości nie zniknie z horyzontu duchowego człowieka. Kto raz doświadczył prawdziwej dla siebie wartości, trwającej dłużej niż każde ułudne, zwłaszcza o podłożu materialnym, konsumpcyjnym zadowolenie, ten wie, że to doświadczenie emanuje wewnętrznym blaskiem i wywołuje w człowieku pragnienie kontemplacji tego w milczeniu i ciszy.
Każdy człowiek spotkał się z pojęciem wartości, bowiem istnieje doświadczenie wartości, które wyprzedza teorię i zawsze wywołuje podziw, zachwyt i często też szczęście. Taką wartością jest dla siebie samego też człowiek i otwarty na to doświadczenie wartości, nigdy nie będzie miał problemu z poczuciem własnej wartości i godności. Doświadczenie wartości emanuje wewnętrznym blaskiem i wywołuje w człowieku pragnienie kontemplacji tego w milczeniu i ciszy.
Najpiękniejszej obiektywnej prawdy i wartości możemy doświadczyć jedynie w miłujących oczach drugiego, które nigdy nie kłamią. Żyjmy w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze współistniejącymi, zawsze w dobrych relacjach. Pozwólmy sobie istnieć w harmonii, pozwólmy też drugiemu być sobą, bo jesteśmy wartością i godnością dla siebie nawzajem.
Doświadczając wartości, ludzie milkną w zachwycie, cały świat się wycisza i zanurza w dobru, prawdzie i pięknu. Człowiek zanurzony w tym wyciszeniu pragnie w tym pozostać, bowiem za każdym hałasem kryje się brak wartości.