5 tom Terapii Filozoficznej w przygotowaniu…

Już w nowym roku! Przygotowuję do druku ostatni już piąty tom „Terapii Filozoficznej – od umiłowania mądrości do dobrego i spełnionego życia”.
Z przygotowanego wstępu:
Z przyjemnością przedstawiam piąty, ostatni już tom z serii Terapia Filozoficzna. Z mojej praktyki terapeutycznej jednoznacznie wynika, że bardzo trudno jest prowadzić terapię bez biblioterapii. Tom ten jest zwieńczeniem i uzupełnieniem całej serii, która zawiera pięćdziesiąt tematów będących bazą i zarazem fundamentem będącym podstawą biblioterapii prowadzącej nie tylko do umiłowania mądrości, czyli filozofii, głównie praktycznej, życiowej tak bardzo potrzebnej współczesnemu człowiekowi do zrozumienia siebie, współistniejącego i świata, ale też będącej pomocną w filozoficznej autoterapii i terapii filozoficznej skutkującej rozwojem i doskonaleniem się w radzeniu sobie w życiu, w codziennej egzystencji.
Wszystko po to, by odczuwało się, że to życie ma sens i skutkuje radością zaistnienia i trwania w tym istnieniu, co w końcu daje poczucie harmonii duchowej i idące za nią poczucie szczęścia. W tekstach tych ukazuję, że jest to możliwe, a potwierdzeniem tego jest moje doświadczenie zdobyte poprzez już ponad dziesięcioletnie prowadzenie Gabinetu Terapii Filozoficznej oraz różnych spotkań, wykładów i osobistych dialogów filozoficznych.
Wszyscy moi rozmówcy, osoby, bo tak nazywam ludzi, którzy zgłaszają się do mnie na filozoficzną terapię, bardzo sobie cenią te teksty, które poszerzają ich wiedzę i jednocześnie dodają mądrości życiowej.