cz. 7 tematu Czym jest mądrość z 1 tomu Terapii Filozoficznej

Środa Filozoficzna i dalej o mądrości…
cz. 7 – praktyczny aspekt mądrości
Najbardziej chodzi nam tu o mądrość odnoszącą się do naszego życia, o mądrość życiową. Człowiek ma tylko jedno życie i chodzi o to, by to życie było udane, żeby nie popadać w ryzyka, których można uniknąć i błędy, których nie powinno się popełnić. Uczyć się życia tak, by uniknąć tego, czego się da uniknąć, dzięki właśnie zdrowemu rozsądkowi i mądrości życiowej.
Przekonują mnie przykazania mądrości J.M. Bocheńskiego :
1. Miej zawsze przed sobą cel do osiągnięcia
2. Kieruj swoją myślą, nastrojami i uczuciami
3. Zachowaj spokój wewnętrzny
4. Nie uznawaj żadnego zdania bez uprzedniego przekonania
o jego prawdzie, albo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie
5. W każdej sprawie zasięgaj rady ludzi doświadczonych
6. Nie uznawaj za prawdę twierdzenia tylko dlatego,
że jest wypowiedziane w środkach masowego przekazu
Praktyczny aspekt mądrości jest bardzo ważny, bo wszystkim zależy, by być po prostu mądrymi ludźmi, a każdemu rodzicowi i wychowawcy bardzo zależy na tym, by wychować mądrych ludzi.
Bardzo często stawiane jest pytanie – Jak żyć? Odpowiedź jest właściwie bardzo prosta – żyć dobrze, godnie i po ludzku. Ale odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić, by tak żyć? – nie jest już taka prosta. Trzeba dążyć ku mądrości, mądrości życiowej. Mądrość życiowa, to poznawanie siebie i otaczającego świata oraz wytyczenie sobie właściwego kierunku rozwoju ducha, najlepiej poprzez kulturę, która wymaga wysiłku zarówno przy tworzeniu jak i przy jej odbiorze. Kulturę personalistyczną skierowaną na rozwój człowieka, a nie kulturę masową, ogłupiającą i infantylizującą człowieka. Mądrość to wczucie się w siebie, w rytm własnego organizmu, swoich ograniczeń i możliwości, zawsze mając na uwadze swoje dobro i drugiego. To nie uganianie się za trendami i modami, za chwilowymi korzyściami i przyjemnościami często ze szkodą dla siebie samego i dla innych.