Filozofia Praktyczna – Indywidualne rozmowy filozoficzne z dr filozofią Urszuli Wolską

Indywidualne rozmowy filozoficzne odbywają się w Warszawie, ul. Nałęczowska 62 m 55 w Gabinecie Filozoficznym. Na każdym spotkaniu poruszamy inny temat oparty na wiedzy z filozofii praktycznej, będący blisko życia tak, że każdy może skonfrontować to z własnym życiem. Głównym założeniem tych spotkań jest próba poznawania siebie, współistniejących i otaczającego świata z pewnego dystansu. Korzystając z filozoficznej wiedzy, własnego doświadczenia i wiedzy z doświadczenia innych, dążymy do tego, by umiłować tę mądrość tak, by ubogacać nią swoje życie, by odczuć dobro, prawdę i piękno i na tej bazie niwelować wszelkie dyskomforty życiowe oraz zacząć odczuwać spokój, wewnętrzną dysharmonię, co prowadzi do ładu i sensu w życiu. Tematy spotkań są drukowane. Seria tomików ‚Terapia Filozoficzna’ od 1 do 5 tomu jest ogólnie dostępna księgarniach oraz na stronie: https://ksiegarnia.vb.com.pl/urszula-wolska. Prezentacja tomików w następnym bloku – wybrane teksty filozoficzne.  Umawiać można się telefonicznie 601 272 174 i mailowo: urszula.wolska@gmail.com