Filozofia Praktyczna – Filozoficzne spotkania w Salonie Filozoficznym dr Urszuli Wolskiej

Salon Filozoficzny,  spotkania, które odbywają się w Warszawie, ul. Nałęczowska 62 m 55, zawsze o godzinie 18:00. Na każdym spotkaniu poruszamy inny temat oparty na wiedzy z filozofii praktycznej, będący blisko życia tak, że każdy może skonfrontować to z własnym życiem.  Odbywa się to w ten sposób, że na początku jest krótki wykład przygotowany przez prowadzącą dr Urszulę Wolską, a potem prowadzona jest dyskusja.  Głównym założeniem tych spotkań jest próba poznawania siebie, współistniejących i otaczającego świata z pewnego dystansu. Korzystając z filozoficznej wiedzy, własnego doświadczenia i wiedzy z doświadczenia innych, dążymy do tego, by umiłować tę mądrość tak, by ubogacać nią swoje życie, by odczuć dobro, prawdę i piękno i na tej bazie niwelować wszelkie dyskomforty życiowe oraz zacząć odczuwać spokój, wewnętrzną dysharmonię, co prowadzi do ładu i sensu w życiu. Tematy każdego spotkania są opracowywane i drukowane. Seria tomików ‚Terapia Filozoficzna’ od 1 do 4 tomu już jest w księgarniach. Prezentacja tomików w następnym bloku – wybrane teksty filozoficzne.  Wstęp jest wolny, a szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 601 272 174 i mailowo: urszula.wolska@gmail.com