Kultura uprawą ducha JEST!!!

Na pytania, czy kolejna Filozoficzna Środa w Salonie Filozoficznym odbędzie się pojutrze, z radością odpowiadam, że TAK!!! Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych i do miłego zobaczenia! Wstęp, jak zawsze wolny i mile widziane osoby towarzyszące. Tematem mojego krótkiego wykładu i potem naszej wspólnej refleksji będzie „Kultura uprawą ducha jest!’.
Z przygotowanego tekstu:
Dlaczego kultura jest ważna? Jest ważna zarówno dla twórcy jak i dla odbiorcy. Ważny jest udział w dobrach duchowych, w tych pięknych dobrach, stworzonych przez ludzi dla ludzi. Udział w tych dobrach daje odczucie piękna i dobrego życia. Pozwala nam prawdziwie cieszyć się obrazem, słowem, czy dźwiękiem tego, co piękne. To są dobra realne, takie jak dzieła sztuki, literatura, poezja i muzyka. Trzeba sobie przy tym zadać pewien trud poznania i rozpoznania tego łatwo dostępnego dobra i piękna w wytworach kultury, wymagają one jednak od nas pewnego duchowego wysiłku, by cieszyć się prawdziwym pięknem, a nie czymś pozornym i ułudnym, jak cała rozrywkowa kultura masowa, jak i też ta, która eksponuje brzydotę zamiast piękna. Na brzydotę szkoda naszego krótkiego życia.