Mądrość życiowa

Środa Filozoficzna.
Dzisiaj dalszy ciąg prezentowanego cyklicznie tekstu z 1 tomu Terapii Filozoficznej dr Urszuli Wolskiej – Czym jest mądrość?
cz. 8 – Mądrość życiowa…
Mądrość życiowa polega na tym, że wykorzystuję moją własną możność bycia lepszym od siebie samego, na osiąganiu wyższego poziomu samoświadomości, samodoskonalenia się, samopanowania nad sobą. Mądrość życiowa to z nadzieją i optymistycznie patrzeć na jutrzejszy dzień, wiedząc, że nigdy nie będzie on taki jaki myślimy, że będzie. Mądre jest to, by wiedzieć i przyjąć, że na prawdę jutra spokojnie i cierpliwie czekamy…
Mądrość życiowa nie polega na gromadzeniu dóbr i bogaceniu się za każdą cenę, na chęci dominowania nad innymi.
Człowiek ma tylko jedno życie i nie może ryzykować i samemu próbować poprzez własne doświadczenie uczyć się jak żyć, by życie się udało. Doświadczenie własne jest dobrym nauczycielem, ale też najbardziej okrutnym. Mamy do dyspozycji całą mądrość życiową przeszłych pokoleń, mamy do dyspozycji wiedzę, mamy do dyspozycji mądrych ludzi i też całą kulturę, wystarczy tylko chcieć z tego korzystać i nauczyć się właściwie rozpoznawać to, co jest mądre i dobre a zaczniemy samo życie odczuwać, jako dobre i często też piękne.
Mądrość osiąga się poprzez ćwiczenia duchowe bazujące na myśleniu prowadzącym do rozumienia i zrozumienia, na poznawaniu, wiedzy, dostępnej wiedzy, własnym doświadczeniu i wiedzy z doświadczenia współistniejących oraz na rozmowach i rozważaniach. Mądrość jest stanem doskonałości człowieka, która daje mu pełnię niewzruszonego szczęścia. Jest naturalnym stanem ludzi, jest sposobem życia oraz bycia i charakteryzuje się tym, że mądry człowiek widzi rzeczy takimi jakie one po prostu są.
Mądrość często chodzi w parze z miłością. Mądrość trzeba umiłować, by stawać się człowiekiem wiernym istocie swojego człowieczeństwa. „Bo mądrość to rzecz niezaprzeczalnie piękna, a Eros to miłość tego, co piękne; przeto musi Eros być miłośnikiem mądrości, filozofem”.