prezentacja 3 tematu 4 t Terapii Filozoficznej – Kultura uprawą ducha jest!

Kolejna Środa Filozoficzna i czas na prezentację 3 tematu z najnowszego 4 tomu Terapii Filozoficznej.
temat 3 – Kultura uprawą ducha jest!
Tekst ‚Kultura uprawą ducha jest!’, ukazuje nam, że to dzieła człowieka budzą i uprawiają naszego ducha, prowadzą do rozwoju i doskonalenia się. Dzięki tym dziełom człowiek uszlachetnia się oraz doświadcza zachwycającego i niepojętego piękna. Warto tu jeszcze dodać, że szczególnie dzisiaj we współczesnym świecie trzeba wyraźnie rozróżnić kulturę, która uprawą ducha jest i antykulturę, kulturę masową, rozrywkową, która niszczy depozyt życia osobowego, obecnego w każdym człowieku i narusza przygodność, potencjalność i transcendencję, to znaczy poznanie, miłość, wolność, podmiotowość prawną, suwerenność i godność. Kultura ta nie tylko nie rozwija i nie doskonali człowieka, ale zaczadza, zniewala, infantylizuje go oraz cofa w rozwoju. Brzydota w kulturze zabija, a piękno w dziełach ludzkich zbawia świat.