Problemy rzeczywiste i pozorne – jak je rozwiązujemy – cz. 5

Środa Filozoficzna i kolejna 5 z 24 części tekstu o rozwiązywaniu problemów rzeczywistych i pozornych…
Nie traćmy energii życiowej na analizowanie i roztrząsanie w umyśle spraw abstrakcyjnych i nierozwiązywanych. Tym bardziej że grozi nam to popadnięciem w stany patologiczne. Najlepsza jest ich konfrontacja z rzeczywistością i posiadaną wiedzą episteme, wiedzą pewną. Taka postawa natychmiast ukierunkuje nasze myślenie w kierunku twórczego aktu naprawczego, czyli właściwego określenia problemu, co będzie pierwszym sukcesem w kierunku rozładowania napięcia poprzez szukanie sposobu rozwiązania jego przyczyny.