Terapia filozoficzna i stoicyzm

Siedzę nad korektą kolejnego tekstu do 5 tomu „Terapii filozoficznej’ z tematem – Czy współczesny człowiek może być stoikiem? i Czy mądrości stoickie mogą służyć terapii filozoficznej?
Cały tekst ma 22 strony, a tutaj tylko fragment z podsumowania:
Marta Nussbaum powołując się na Cycerona, kiedy zdruzgotany po śmierci córki stwierdził, że „odnośnie do spraw, które prawdziwie kochamy, nie powinniśmy być stoikami”, w swojej książce Upheavals of Thought rozpisuje się na temat emocji, głównie współczucia i miłości też u stoików, za którymi zdecydowanie się nie opowiada. Pisze o swoich emocjach związanych ze śmiercią matki. Nie można być w takich sytuacjach stoikiem. Stoicy utrzymywali też, że dzieci nie mają emocji, co jest nie do przyjęcia. Twierdzą również, że ludzie oprócz rozumnej natury nie powinniśmy tracić pogody ducha, kiedy dzieje się coś niedobrego na przykład z rodziną, przyjaciółmi itp. Zgadzam się z Cyceronem i też z Martą Nussbaum, że nie da się być stoikiem i myśleć jak stoik. Człowiek naturalnie smuci się, kiedy jest mu i drugiemu źle w życiu, człowiek też naturalnie raduje się, kiedy wszystko układa się dobrze. W smutku i radości nie jesteśmy sami. Jeżeli chodzi o relacje osobowe, czysto ludzkie, o uczucia takie jak miłosierdzie, współczucie, a głównie miłość, to bez żalu rozstajemy się ze stoikami. W tym sensie stoicyzm nie może być i nie jest terapią. Podsumowując, można napisać, że tak samo, jak nie można dzisiaj być na przykład Platonem, Arystotelesem, Sokratesem, Tomaszem z Akwinu, czy Wittgensteinem, tak samo nie można być Zenonem z Kition, Chryzypem z Soloi, Cyceronem, Seneką, Muzoniuszem, Epiktetem, czy Markiem Aureliuszem. Nie można też być mędrcem stoickim. Być dzisiaj stoikiem, to znaczy jakim, albo dokładnie kim z 500-letniego trwania nurtu stoickiego. Można natomiast przyswajać wiedzę stoicką i się z nią dzielić, można przyjąć wybrane zasady i mądrości stoickie i praktykować je w swoim życiu. Zawsze można być człowiekiem miłującym mądrość i być filozofem oraz na bazie filozofii realistycznej, praktycznej, życiowej, też stoickiej poprzez wiedzę i doświadczenie nabywać mądrości, która pomoże nam być dobrym, mądrym i ludzkim człowiekiem, do czego nieustannie zachęcam. Na coraz bardziej nękające współczesnego człowieka choroby duszy, najlepsze jest umiłowanie mądrości, filozofia właśnie”.
Zapraszam na indywidualne terapeutyczne rozmowy filozoficzne, które są bardzo skuteczne i prowadzą do prawdziwej metanoi – przemiany. Zgłoszenia: urszula.wolska@gamil.com