Wybaczać zawsze!

Środa Filozoficzna. Dzisiaj 8 temat 4 t Tf o wybaczaniu…

Wybaczać zawsze! – filozoficzny sens wybaczania.

Hannah Arendt, pisze, że człowiekowi dana jest „gotowość do przebaczania i uzyskania przebaczenia, do składania obietnic i ich dotrzymywania”. Wybaczanie jest zatem bardzo specyficznym darem, gdzie akt wybaczania jest niematerialny a siła jego skutku jest niewymierna i wręcz niepojęta. Wybaczanie sobie i innym jest jedną z najsilniejszych mocy terapeutycznych. Pisze się i mówi o tym we wszystkich kulturach, które stworzył człowiek. „Przebaczenie, posiada obecnie bardzo dobrą passę w naukach świeckich. Lekarze, terapeuci i uczeni widzą w przebaczeniu skuteczne narzędzie terapii, które przynosi bardzo pozytywne efekty”. Dokonujący się akt wybaczenia w człowieku, ujęty filozoficznie, nie jest ani religijny, ateistyczny, czy też świecki, zawsze jest wybaczeniem czysto ludzkim i tak należy go postrzegać. Prawdziwy akt wybaczenia jest zawsze czysty i przez to bezwarunkowy. Nie szuka zrozumienia ani zapomnienia. W tym sensie zawsze jest bezwarunkowym aktem pojednania ze sobą i współistniejącym. Wybaczając ratujemy na poziomie duchowym siebie i tego, komu wybaczamy… Wybaczajmy zatem zawsze i każdemu…