Zachęta do terapii filozoficznej!

Terapia filozoficzna jest bardzo skuteczna i współcześnie funkcjonuje już w Europie i świecie od co najmniej od 40 lat. Zauważyć też można, że coraz więcej innych terapeutów korzysta z wiedzy filozoficznej. Bazą jest tu filozoficzna mądrość oparta na wiedzy, doświadczeniu, głównie kierująca ku dobru, prawdzie i korzystająca z blasków piękna natury i twórczych dzieł człowieka. Fundamentem jej są mądrości filozoficzne istniejące już od ponad 2 tysiąca lat. Ważną częścią takiej terapii jest biblioterapia, czyli czytanie pogłębionych treści z filozofii praktycznej, mądrościowej, zawsze blisko problemów człowieka w codziennej egzystencji. Problemy, napięcia, dysharmonia to normalne stany w życiu człowieka, ale nienormalnym jest pozwolić im trwać i się duchowo osłabiać, aż do stanów depresyjnych włącznie. Temu głównie chcemy zapobiec w terapii filozoficznej. Zainteresowanych bardzo proszę o kontakt.