Żyj szczęśliwie!

Po ukończeniu tematu „O pragnieniu duchowości” do 5 t. ‚Terapii Filozoficznej’ piszę teraz o tym, Jak żyć szczęśliwie?
Tematu o szczęściu nie planowałam. Poprosili mnie o to moi rozmówcy w trakcie indywidualnych rozmów filozoficznych. Prawie wszystkie tematy z serii moich książek Terapia Filozoficzna[1] są wybrane i napisane są w wyniku takich rozmów i potrzeby radzenia sobie w codziennej egzystencji. Droga filozofii – umiłowania mądrości jest dobrą drogą do odczuwania szczęścia. To droga od samoświadomości, samopoznania, samowiedzy, samokontroli i w końcu do samopanowania. To jest droga niełatwa, ale możliwa dla każdego i pięknie się kończy. Rozmyślając nad tym tematem wiedziałam jedno, że będę pisać o szczęściu przyjmując na początku to, że doświadczenie szczęścia jest człowiekowi możliwe i pominę wszystkie stanowiska, które temu zaprzeczają.
[1] U. Wolska, Terapia filozoficzna – od umiłowania mądrości do dobrego i spełnionego życia, t. 1, 2,3, Warszawa 2019 i t. 4, Warszawa 2020.