Terapia filozoficzna wspomagana biblioterapią…

Z moich już prawie 10 letnich indywidualnych filozoficznych rozmów terapeutycznych jednoznacznie wynika to, że terapia jest bardzo skuteczna u tych rozmówców, którzy dopełniają ją pogłębioną wiedzą opartą na fundamencie filozofii, czyli jak to potwierdza w swoje książce „Radość życia” David Burns – biblioterapią. W tym celu opracowałam już 46 tekstów blisko związanych z codzienną egzystencją, które pomagają taką wiedzę zgłębić. Poniżej lista tematów, gdzie każdy może sobie wybrać ten, który najbardziej w tym momencie życia chce w pierwszej kolejności spokojnie przeczytać i kontemplować. Zapraszam do lektury!

 1. Filozofia terapią? – zdecydowanie tak!
 2. Kim jest człowiek?
 3. Fenomen myślenia
 4. Współczesnego człowieka problemy z tożsamością i osobowe bycie sobą
 5. Wolna wola i świadome Ja
 6. Filozoficzne ujęcie losu
 7. Filozofia ćwiczeniem duchowym i drogą do kontemplacji
 8. Dlaczego jest raczej coś niż nic?
 9. Agape – wzór miłości doskonałej
 10. Zagubiona natura ludzka
 11. Czym jest mądrość?
 12. Z filozofii przyjaźni
 13. Człowiek odpowiedzialnością
 14. Sumienie poznaniem i drogowskazem moralnym
 15. Wychodzenie z acedii
 16. O tajemnicy istnienia
 17. Podejmowanie decyzji
 18. Prawda i co z ta postprawdą
 19. Czy stać nas na dobro?
 20. Doświadczanie piękna
 21. Skąd jesteśmy o dokąd idziemy – pragnienie metafizyczne
 22. O wolności – czy wszystko nam wolno?
 23. Intuicja – jak ją poznajemy?
 24. Ludwig Wittgenstein – miałem szczęśliwe życie!
 25. Hannah Arendt – wierność prawdzie
 26. Filozofia dialogu, filozofią dobrego spotkania
 27. Realizm bazą terapii filozoficznej
 28. Pascal – asceta wśród światowców i światowiec wśród ascetów
 29. Jak świadomość czasu wpływa na nasze życie?
 30. Dlaczego chcemy, by nasze życie miało sens?
 31. Trzeba odważyć się być sobą.
 32. Wartość jest jedna.
 33. Granice i pułapki tolerancji.
 34. Simone Weil – człowiek absolutny zanurzony w miłości.
 35. Etyka teorią a moralność praktyką ludzkiego postępowania.
 36. Kultura uprawą ducha JEST!
 37. Wybaczać – filozoficzny sens przebaczania
 38. Jak poznajemy? – Episteme i doxa – wiedza pewna i domniemana
 39. Religare z?- filozoficzne ujęcie fenomenu religii
 40. Powiedzmy życiu i światu TAK! Terapeutyczny sens afirmacji w wybranych filozofiach
 41. Człowiek człowiekowi człowiekiem w relacjach osobowych
 42. Problemy rzeczywiste i pozorne
 43. Dotknięcie filozofii egzystencjalnej – jak bytujemy?
 44. Albert Camus – podziw nad pogardę dla człowieka
 45. Pragnienie duchowości – czym jest duchowość?
 46. Jak żyć szczęśliwie!