Doświadczanie piękna…

Środa Filozoficzna! Wiem, wiele osób pyta i czeka na te filozoficzne wpisy i się doczekaliście. Nigdy nie zrezygnuję z filozofii, zapewniam… Dzisiaj przedstawię temat z 3 t. Terapii filozoicznej – Doświadczanie piękna. Temat taki wybrałam na wykład w Komorowie, bo zostałam poproszona o coś radosnego.
Kontemplując piękno i przygotowując się do napisania tego tekstu, na początku bardzo zaskoczyło mnie to, że piękno jest dużo trudniej opisywać niż dobro i prawdę. Nie da się ani dobra, ani prawdy oderwać, od realnej rzeczywistości i w tym od człowieka, a tym bardziej od piękna. Nawiązując do dobra i prawdy, można powiedzieć, że to piękno nieustannie otacza blaskiem wręcz nieuchwytnym oblicze tego, co prawdziwe i dobre.