4 temat z 4 t Terapii Filozoficznej – Etyka teorią a moralność praktyką ludzkiego postępowania

To już przedostatnia Środa Filozoficzna w tym roku. Teraz prezentacja kolejnego 4 tematu z najnowszego 4 tomu Terapii Filozoficznej.
4 temat z 4 t. TF – Etyka teorią a moralność praktyką ludzkiego postępowania:
Mimo, że w potocznym rozumieniu pojęcie etyka i moralność używane są zamiennie, to warto jest na bazie filozofii uchwycić te różnice, by lepiej sobie radzić w codziennej egzystencji z wyborami etycznymi i potem z właściwym podjęciem decyzji tak, by w praktyce skutki naszych czynów były moralnie dobre dla nas i dla współistniejących. Dzisiejszy człowiek, z głoszonym hasłem anything goes – wszystko wolno, jest pogubiony i przy takiej wielości etyk, zdany jest na samego siebie i tym samym poddany wszelkim ryzykom prób i błędów a także wszelkim emocjonalnym manipulacjom, zawsze dla czyjeś korzyści i przyjemności. To jest największe zagrożenie. Człowiek ma zawsze wybór i nie jest na te zagrożenia jednoznacznie skazany, bowiem istotę jego człowieczeństwa zawsze obroni etyka chronienia życia, osób, miłości bliźniego i takie postępowanie moralne, gdzie każdy człowiek traktowany jest z szacunkiem tak, by mógł żyć w poczuciu własnej godności i wartości. Warto tu zwrócić uwagę na ujęcie etyki przez Wittgensteina, gdzie zrównuje on etykę z pięknem, gdzie każdy fałszywy krok w dziedzinie piękna jest grzechem przeciwko duchowi, szkodą wyrządzoną moralności.