cz 1 tekstu ‚Czym jest madrość?

Tworzymy przestrzeń na umiłowanie mądrości, na filozofię praktyczną, która jest dobrą terapią w codziennej egzystencji dla każdego z nas. Odpowiadając na bardzo duży odzew wpisu o mądrości, postanowiłam Wam przybliżyć filozoficzne rozważania w częściach. Dzisiaj część 1 mojego tekstu ‚Czym jest mądrość?’
Filozofia, to philein – miłować i sophia – mądrość, czyli umiłowanie mądrości. A czymże jest mądrość? Problem mądrości zajmował człowieka od zawsze i jest ciągle aktualny. Łączy się to przede wszystkim z szukaniem odpowiedzi na pytanie – Jak żyć? Jak żyć mądrze, by życie było udane? Głównym moim zadaniem tutaj jest ukazać ten problem od strony praktycznej, pomocnej nam wszystkim w doskonaleniu się w mądrości, by życie uczynić znośniejszym. Mądry człowiek bowiem szuka wiedzy, jak żyć i jeszcze w dodatku wprowadza tę wiedzę w życie, będąc dla innych przykładem. Rolę taką spełniali zawsze różni mędrcy i rady starszych, czy rady mędrców. Mądrość, to słowo trudne do zdefiniowania, bowiem jest pojęciem nieostrym. Nie ma tutaj żadnej jednoznacznej definicji. Taki niekwestionowany w historii mędrzec, jakim był Sokrates, który sam siebie nazywał niemądrym, który wie, że nic nie wie , prosto ujmował to tak, że mądrość jest wiedzą o tym, co jest dobre i o tym, co jest złe. „Mądrość [wiedza], jest dobrem, a głupota [ignorancja] – złem” . Większość filozofów wypowiadających się na temat mądrości wiąże ją z wiedzą, wartościami, stanem rozumu, z właściwym rozpoznaniem praw natury, spraw boskich i ludzkich.