Religare z? – filozoficzne ujęcie fenomenu religii

Dzisiaj Środa Filozoficzna i przedostatni dziewiąty już temat z 4 tomu Terapii Filozoficznej ‚Religare z? – filozoficzne ujęcie fenomenu religii’.
To bardzo ważny temat dla każdego myślącego człowieka o swoim życiu i świecie, w którym żyje i zadającego nieustannie metafizyczne pytania o początek i sens zaistnienia oraz trwania w tym istnieniu. Z czym tak naprawdę jesteśmy związani poprzez nasze zaistnienie?. To związanie – religare z? – jest fenomenem religijnym, który jest nierozłączny z każdym człowiekiem od samego początku jego życia na Ziemi. W każdym człowieku rodzą się intuicje religijne, bo odczuwa coś niewytłumaczalnego, niezależnego od zmysłów, od wszelkiego doświadczalnego, racjonalnego ujęcia. Rudolf Otto ujmuje to tak – ” Cudowność religijna nie jest tworem imaginacji, lecz odkryciem rozumu ludzkiego”. Kołakowski nazwał to, z czym jesteśmy religare z?, wyższymi rzeczywistościami – „„istnieje rzeczywistość wyższego rzędu, w której znany nam świat doczesny jest zanurzony”, które możemy sięgnąć jedynie poprzez intuicje i jest to związane z sensem naszego tu zaistnienia.