dr Urszula Wolska – Terapia filozoficzna

Prowadzona przeze mnie terapia filozoficzna jest bardzo skuteczna, bo jest połączona z biblioterapią, czyli zgłębianiem mądrości z tekstów filozoficznych dotyczących rozpoznawaniem problemów pojawiających się w codziennej egzystencji. Wszystkie teksty, które ukazały się w moich książkach są zainspirowane potrzebami moich rozmówców. W 4 tomach ‚Terapii Filozoficznej’ jest zawartych 40 takich tematów, a do 5 tomu ukończonych jest już 7, razem 48 . Zainteresowanych zachęcam do rozpoznania tematów dla siebie i zgłębianie ich:
1. Filozofia terapią? – zdecydowanie tak!
2. Kim jest człowiek?
3. Fenomen myślenia
4. Współczesnego człowieka problemy z tożsamością i osobowe bycie sobą
5. Wolna wola i świadome Ja
6. Filozoficzne ujęcie losu
7. Filozofia ćwiczeniem duchowym i drogą do kontemplacji
8. Dlaczego jest raczej coś niż nic?
9. Agape – wzór miłości doskonałej
10. Zagubiona natura ludzka
11. Czym jest mądrość?
12. Z filozofii przyjaźni
13. Człowiek odpowiedzialnością
14. Sumienie poznaniem i drogowskazem moralnym
15. Wychodzenie z acedii
16. Apofatyzm. O tajemnicy istnienia
17. Podejmowanie decyzji
18. Prawda i co z ta postprawdą
19. Czy stać nas na dobro?
20. Doświadczanie piękna
21. Skąd jesteśmy o dokąd idziemy – pragnienie metafizyczne
22. O wolności – czy wszystko nam wolno?
23. Intuicja – jak ją poznajemy?
24. Ludwig Wittgenstein – miałem szczęśliwe życie!
25. Hannah Arendt – wierność prawdzie
26. Filozofia dialogu, filozofią dobrego spotkania
27. Realizm bazą terapii filozoficznej
28. Pascal – asceta wśród światowców i światowiec wśród ascetów
29. Jak świadomość czasu wpływa na nasze życie?
30. Dlaczego chcemy, by nasze życie miało sens?
31. Trzeba odważyć się być sobą.
32. Wartość jest jedna.
33. Granice i pułapki tolerancji.
34. Simone Weil – człowiek absolutny zanurzony w miłości.
35. Etyka teorią a moralność praktyką ludzkiego postępowania.
36. Kultura uprawą ducha JEST!
37. Wybaczać – filozoficzny sens przebaczania
38. Jak poznajemy? – Episteme i doxa – wiedza pewna i domniemana
39. Religare z?- filozoficzne ujęcie fenomenu religii
40. Powiedzmy życiu i światu TAK! Terapeutyczny sens afirmacji w wybranych filozofiach
41. Człowiek człowiekowi człowiekiem w relacjach osobowych
42. Problemy rzeczywiste i pozorne
43. Dotknięcie filozofii egzystencjalnej – jak bytujemy?
44. Albert Camus – podziw nad pogardę dla człowieka
45. Pragnienie duchowości – czym jest duchowość?
46. Jak żyć szczęśliwie!
47. Czy współczesny człowiek może być stoikiem? –
Czy mądrości stoickie mogą służyć terapii filozoficznej?
Na wszystkie pytania z przyjemnością odpowiem. Proszę tylko o taki znak. Pozdrawiam zawsze!!!