Rozwiązywanie problemów rzeczywistych i urojonych

Środa Filozoficzna i kolejny 2 tekst o problemach rzeczywistych i urojonych:
Nawiązując do motta – Nie ma innego dobra niż realne – Arystoteles
Problemy prawdziwe, realne z powagą rozwiązujemy, a problemy wymyślone oddalamy…,
ważne jest, by nie kreować problemów, które potem bez końca roztrząsane, eskalują swoją mocą negatywne uczucia, lęki i w końcu pokonują nas. Ważne jest, by dobrze rozpoznawać problemy i pseudoproblemy, czyli inaczej mówiąc problemy rzeczywiste i pozorne. Za Arystotelesem potwierdźmy, że dobro jest realne i nie może być pozorne. W ślad za rozwiązaniem realnych problemów pojawia się realne dobro.