Pragnienie duchowości – Czym jest duchowość?

Skończyłam ostatecznie tekst do ostatniego 5 tomu ‘Terapii Filozoficznej’ pod tytułem ‘Pragnienie duchowości – czym jest życie duchowe?’. Na współczesnej pustyni duchowej bez sacrum, o dziwo! nieustannie drukuje się coraz więcej książek na temat duchowości. Było to dla mnie niemałe wyzwanie przez ten gąszcz literatury przebrnąć. Przyjęłam to wyzwanie z powagą i przedstawię tu problem duchowości z uwypukleniem stanowisk, które są najbliżej umiłowania mądrości i pomagają człowiekowi zaspokoić pragnienie duchowości oraz radzić sobie w codziennej egzystencji. Pisałam go najdłużej ze wszystkich tekstów i zaskoczyło mnie to jak trudno jest w prostym, zrozumiałym języku napisać, czym jest duchowość? Pisanie o pragnieniu duchowości wymaga przede wszystkim namysłu nad egzystencją człowieka w wymiarze duchowym. Tutaj małe fragmenty tego, co napisałam:
Duchowość dla współczesnego człowieka początku XXI wieku, aksjologicznie pogubionego a tym samym w istocie swojego człowieczeństwa zdegradowanego do wymiaru materialnego, rzeczy, czy środka do uzyskiwania korzyści i przyjemności, jest nie tylko wielkim pragnieniem, ale też wielką potrzebą.[…] Pragnienie duchowości ma swoje źródło w tym, że „duchowość odnosi się do najgłębszych wartości i znaczeń, według których pragną żyć ludzie” […] Dojrzewanie w duchowości jest ćwiczeniem na całe życie. Doskonalenie duchowości dokonuje się na drodze od świadomości duchowej do harmonii duchowej i w końcu do uzyskania elegancji duchowej.[…] Ludzie są wyposażeni w inteligencję duchową dającą im moc poznawania, doskonalenia się w prawdzie i metanoi – przemiany. Taka metanoia jest tylko możliwa w jednej obiektywnej przemieniającej, absolutnej prawdzie.[…] Duchowość, praktyki duchowe w żadnym wypadku nie mogą być ani produktem, ani towarem i nie można ich ani kupować ani sprzedawać, ani w żaden inny sposób nimi kupczyć, czy je konsumować. W kulturze zachodniej duchowość jest także towarem, a jej upowszechnianie wyspecjalizowaną, kosztowną usługą, na którą istnieje popyt na globalnym rynku próżności.
Czym jest duchowość i co jest najważniejsze w tym poznaniu. Są to przede wszystkim wartości duchowe, takie jak: wiedza, zrozumienie sensu, harmonia wewnętrzna. Jednocześnie równość, życzliwość, troska, miłość, otwarcie na wszystkich, dalej piękno i porządek oraz tworzenie i równocześnie odkrywanie piękna i porządku, ale też zgoda na los, pokora wobec losu.
Na szczęście pragnienie duchowości jest tak silne u człowieka, że nigdy nie ustaje.
Każdy, kto tego zapragnie, może napisać do mnie prośbę na maila – urszula.wolska@gmail.com i poprosić o cały tekst do spokojnego dobrego czytania i kontemplacjo swojej własnej duchowości.