cz 9. Czym jest mądrość?

Nasze święto filozofii, to Środy Filozoficzne. Dzisiaj przedostatnia już część tematu z 1 t. Terapii Filozoficznej Czym jest mądrość? Każdy może do samego końca mądrym się stawać, droga nie jest łatwa, ale skutek piękny!
cz. 9 Czym jest mądrość? – droga mądrości otwarta dla każdego…
Na drogę do uprawiania mądrości może wejść każdy, kto tylko poczuje, że stan duchowy, w którym się znajduje już mu nie odpowiada. Wtedy człowiek zaczyna myśleć i szukać rozwiązania swojego problemu. To filozofia uczy nas jak umiłować mądrość i wejść na drogę uprawiania ćwiczeń do mądrości. „Filozofia to ćwiczenie przygotowujące do mądrości”. Filozofia porządkuje gmatwaninę otaczającego nas świata, korzystając z podstawowej umiejętności, jaką wszyscy posiadamy, po prostu z myślenia. To sztuka myślenia o sobie samym, o tym, co się ze mną dzieje i co mnie otacza. Filozofia wydaje się rzeczą prostą – przecież każdy myśli – ale nie jest to rzeczą łatwą. No bo jak tu przeprowadzić sokratejski „dialog duszy z samą sobą”?
Ku mądrości zmierza człowiek w spokoju, drogą opanowania i umiarkowania. Chodzi o to, by godnie i po ludzku przeżył wszystkie koleje losu i nie poddał się żadnym złym siłom, co skutkuje czystą radością istnienia. Mądrość w parze z miłością jest ukochaniem czystego dobra.
Ujmując problem mądrości praktycznie, nie chodzi o to, żeby tylko myśleć i mędrkować, czy się wymądrzać, chodzi przede wszystkim o to, by myślą i mądrością uwznioślać swoje i współistniejących bycie i życie, a tym samy uwznioślać świat i wyjść poza ramy ograniczonego rozumu, by transcendować.
„Wiedzę możemy przyjmować od innych, ale mądrości musimy uczyć się sami. Źródło jej bierze początek z nas samych, z milczącej głębi naszych samotnych rozmyślań i marzeń. Woda jego przezroczysta jest i zimna jak prawda, lecz smak ma gorzki jak łzy”