Prezentacja 4 t Terapii Filozoficznej – recenzja

Piszę te książki, by się dzielić z wielkim trudem i też pasją zdobywana wiedzą na ten temat.
Tak, to już środa, kolejna Środa Filozoficzna. Podzielę się z Wami pozytywnym sygnałem, który potwierdza, że moja droga umiłowania mądrości w kierunku terapii filozoficznej ma sens. Otrzymałam kolejną w tym duchu dobrą recenzję ostatniego 4 tomu Terapii Filozoficznej od cenionego przeze mnie profesora filozofii. Zanim recenzja będzie wydrukowana prezentuję tutaj jej fragment:
„Reasumując, wydaje się inspirująca metoda dla rozwoju osobowego człowieka terapia filozoficzna, poszukiwanie prawdy, a nawet wyjście z poznawczego czy duchowego kryzysu. Zawarta w książce problematyka terapeutyczna ma przede wszystkim nauczyć tego, aby odpowiedzialny terapeuta umiał pomóc człowiekowi zdystansować podpowiadane przez kulturę złudzenia fałszujące prawdę. Wymaga to wyjaśnień, właśnie w tego typu publikacjach. Wyjaśnienia te musi znać terapeuta, aby zrozumieć i wiedzieć jak zapobiec błędom niszczącym pogłębianie i utrwalanie sensu życia. Nie dostrzega się dzisiaj tej roli, pomija prawdę i skazuje się wielu ludzi na nieprzezwyciężalne trudności w odbiorze prawdy. Książka Pani Urszuli Wolskiej jest wnikliwą i precyzyjną analizą naukową i głęboko humanistyczną, jasno napisaną prezentacją ważnych dziś zagadnień dla człowieka i rekomenduję ją”.