część 12 – Filozofia terapią? – zdecydowanie TAK!

Terapia filozoficzna, już jest bardzo często brana pod uwagę, kiedy już podejmujemy decyzję, żeby nie pozwolić trwać napięciom, niepokojom i negatywnym stanom, które nas nawiedzają. Czym jest terapia filozoficzna piszę w tekście ‚ Filozofia terapią? – zdecydowanie TAK!, a poniżej już 12 fragment tego tekstu.
część 12 – umiar – złoty środek
Co ciekawe, brak umiaru, był traktowany przez większość filozofów greckich za zjawisko chorobowe. My możemy tu powiedzieć, że z pewnością skutkiem braku umiaru często jest choroba. Plutarch taką chorobą wskazuje w braku umiaru oraz chęci posiadania – „Kto posiada ponad swoją potrzebę, a ma ochotę na więcej, temu nie pomoże ani złoto, ani srebro, ani konie, owce, czy woły, tylko usunięcie przyczyny choroby oraz oczyszczenie. Nie na ubóstwo bowiem choruje on, tylko na nienasycenie i żądzę bogactwa pochodząca z jego błędnego i nierozumnego sądu o rzeczach” . Plutarch określa to jednoznacznie – „jakże nazwiemy jego chorobę; jeśli nie psychicznym ubóstwem?” .
By się od tego wszystkiego uchronić, musimy przede wszystkim korzystać z wiedzy i mądrości, która na pierwszym miejscu nieustannie przypomina nam o zachowaniu we wszystkim złotego środka i umiaru. Wiedza i mądrość polega na szukaniu prawdy o sobie i o życiu. Do tego niezbędna jest praca z własnym umysłem, rozumu, który jest każdemu dostępny. Według Plutarcha, to właśnie „pod wpływem rozumu uczuciowe poruszenia i właściwości nabierają umiarkowania i łagodności” .
Przekaz taki dają nam niemal wszyscy filozofowie greccy. O tym mówi nam Sokrates, najpierw trzeba ćwiczyć umysł, co nazwane jest intelektualizmem Sokratesa. Najwięcej o umiarze i złotym środku pisał Arystoteles, między innymi w Etyce Nikomachejskiej, ale to jest ogólnie dobrze znane.
Przytoczę tu kilka innych wybranych cytatów:
„Jeżeli ktoś przekracza miarę [metrion], to rzeczy najmilsze stają się najprzykrzejszymi” .
„We wszystkim piękny jest umiar[ison]: nadmiar i niedomiar nie odpowiadają im zgoła” .
„Przyjemności nie we właściwych porach [akairoi] matkują nieprzyjemnością” .
Cały tekst i jeszcze 9 innych terapeutycznych tekstów poruszających problemy, z którymi stykamy się w codziennej egzystencji, wszystko to na bazie pogłębionej filozoficznie wiedzy, dostępny jest w tomie 1 ‚Terapii filozoficznej tutaj:
http://ksiegarnia.vb.com.pl/urszula-wolska
Zapraszam do dobrego czytania i rozmyślania zawsze!!!.