1 temat 4 tomu ‚Terapii Filozoficznej’ – Jak poznajemy? — episteme i doksa — wiedza pewna i domniemana.

Zaczynam tutaj prezentację mojego najnowszego 4 tomu „Terapii Filozoficznej’. Zawiera on dziesięć nowych tematów, które skrótowo opisałam we wstępie książki i w tej formie je tutaj przedstawiam.
1 temat:
Jak poznajemy? — episteme i doksa — wiedza pewna
i domniemana.
Jak ważny jest to temat, uzmysłowili mi moi
rozmówcy w trakcie Salonów Filozoficznych, gdy przychodziło
nam dyskutować o tym, jak przyjmować wiedzę i jak rozróżniać,
która jest domniemana, a która pewna. W tekście tym staram się
pokazać tę różnicę dzięki pogłębionej wiedzy filozoficznej, z tym
jednak zastrzeżeniem, że teoria czy hipoteza, podlegające zmianie,
nie zmieniają prawdy o człowieku i świecie go otaczającym, która
jest w nim tylko i w świecie, która po prostu jest, „staje się” i trwa.
Konkluzja wynikająca z przedstawionej tezy głosi, iż nie można
całego życia przeżyć w całkowitej pewności swoich sądów,
jak i w niepewności, bo niemożliwy byłby wszelki rozwój naukowy,
techniczny, a tym bardziej duchowy.
By dojść do powyższego rozróżnienia, ale i mieć możliwość
ciągłego kształcenia, doskonalenia swej wiedzy, potrzebne nam
jest mocne myślenie. Wiedza pewna, jak i mocne myślenie są nam
niezbędne do życia, zwłaszcza w codziennej egzystencji, bo to my
podejmujemy decyzje i my bierzemy pełną odpowiedzialność
za skutki naszych czynów.