Potrzeba dobrej rozmowy

Trzy tomy ‚Terapii Filozoficznej’ już wysłane do druku. Na dzisiaj takie refleksje:
Wszyscy mamy potrzebę dobrej rozmowy.
W świecie płynnej ponowoczesności napędzanym gloryfikacją rozwoju i konsumpcji, gdzie wszystko pędzi coraz szybciej, w świecie, gdzie człowiek zewsząd bombardowany jest trudno sprawdzalnymi, często celowo sfałszowanymi informacjami, odczuwa się zagubienie i brak poczucia bezpieczeństwa. W świecie, gdzie wszystko jest uprzedmiotowione i rządzi utylitaryzm, człowiek doświadcza w coraz większym stopniu izolacji i wykluczenia. Dzisiaj coraz bardziej odczuwamy potrzebę relacji osobowych, prawdziwego dialogu, dobrego spotkania. Pomoc znajdziemy w filozofii dialogu, w umiłowaniu mądrości, która daje odpowiedź na pytanie, jak sobie w tym świecie poradzić.
Dobrą rozmowę warto rozpocząć ze sobą stawiając sobie pytanie – Kim jestem i co jest dla mnie w życiu ważne, jaki kierunek przyjmuję i dokąd idę? Potem dobrze jest w dobrym spotkaniu spokojnie przy pomocy rozmówców szukać odpowiedzi na te pytania. Wiedząc kim jesteśmy i dokąd idziemy, nigdy nie pozwolimy na to, by ktoś nas urzeczowił, wykorzystał, zniewolił, upokorzył. W ten sposób umocnimy się w sobie i powoli będą maleć nasze lęki, napięcia i dysharmonie, co zaprzyczynuje odczuwanie życia jako dobre.
Na towarzyszenie w dobrej, spokojnej rozmowie zapraszam do Gabinetu Filozoficznego. Wszystkich chętnych proszę o kontakt telefoniczny 601 272 174, lub mailowy urszula.wolska@gmail.com. Indywidualna terapeutyczna rozmowa na bazie umiłowania mądrości – filozofii, jest dobrą alternatywą do innych terapii. Ci, co spróbowali, już wiedzą o tym!!!