Dlaczego chcemy, by życie nasze miało sens?

Salon Filozoficzny o sensie istnienia. Dlaczego chcemy, by nasze istnienie, życie miało sens? Zapytajmy dalej, czy możliwe jest uzasadnianie bezsensownego życia? Dlaczego człowiek, który odczuwa życie jako bezsensowne, myśli o jego zakończeniu? Pytanie o sens życia jest przejawem prawidłowej, dojrzałej i normalnej osobowości człowieka. Człowiek wie, kiedy jego życie ma sens i wie kiedy to życie nie ma sensu. Każdy człowiek chce odczuwać zadowolenie ze swojego życia. „Aby człowiek mógłby być zadowolony z życia, jednym z najistotniejszych warunków jest, aby był przekonany, że ma ono jakiś sens, jakąś wartość” Nie chodzi tu bynajmniej o biologiczne życie, a takie życie, gdzie „Człowiek żyje o tyle, o ile w jakiś sposób prowadzi swoje życie” .