Comiesięczne Środy Filozoficnze w Salonie Filozoficznym dr Ulki Wolskiej

To już pojutrze!!! Kolejna comiesięczna Środa Filozoficzna w Salonie Filozoficznym dr Ulki Wolskiej. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia!!!
Z przygotowanego tekstu:
Nadużywanie tolerancji łączy się głównie z domaganiem się wyrozumiałości i pobłażliwości dla własnych czynów moralnie negatywnych. Granice tolerancji wyznaczają granice wolności człowieka, które wyznacza rozróżnienie dobra i zła. Wolność do dobra i wolność od zła. Bez tego granice tolerancji będą zawsze płynne i wyznaczane apriorycznie, czy nawet arbitralnie przez religie, ideologie i różne mniejszości społeczne. Bezgraniczna tolerancja, czyli tolerancja wszystkiego jest największą pułapką tolerancji prowadząca do zaniku tolerancji bez której bardzo trudno jest wyobrazić sobie międzyludzkie relacje i współżycie społeczne.