Środy Filozoficzne!!! Etyka i moralność!!!

To już pojutrze! Ostatnia w tym roku Środa Filozoficzna w Salonie Filozoficznym. Temat bardzo ważny, bo powstało tyle etyk i kodeksów etycznych, że już nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Zauważmy, że normy prawa stanowionego nie mogą być sprzeczne z takimi normami etycznymi, które kierują nas do moralnie dobrego czynu, będące naczelnym celem i motywem wszelkiego ludzkiego działania. Prawo ustanowione demokratyczną większością głosów, nie gwarantuje jednoznacznie postępowania moralnie dobrego, bo, zapytamy, co się stanie, kiedy większość zagłosuje za zgodą na czynienie zła? O tym będziemy mówili…