Trzeba odważyć się być sobą!!!

Przygotowuję tekst na październikowy Salon Filozoficzny – ‚Trzeba się odważyć być sobą!’ Jak zwykle, czytając dużo na opracowywany przeze mnie temat i oczywiście rozmyślając i kontemplując bycie sobą, widzę, że to, co wydaje się proste i oczywiste, takie nie jest. To samo jest z byciem sobą, wydaje się wręcz trywialne, ale na pytanie, dlaczego spotykamy tak mało osób, które odważają się być sobą i które są sobą, już jest bardzo trudno odpowiedzieć. Próbuję szukać odpowiedzi na to pytanie w przygotowywanym aktualnie tekście. Pomocne są tu moje wcześniejsze teksty z serii ‚Terapia Filozoficzna’, a głównie ‚Kim jest człowiek?, ‚Zagubiona natura ludzka’ , Podejmowanie decyzji’ i ‚Człowiek odpowiedzialnością’ z tomu 1, ‚O wolności – czy wszystko nam wolno? z tomu 2 oraz ‚Skąd jesteśmy i dokąd idziemy – pragnienie metafizyczne’ z tomu 3. Najważniejsze jednak jest to, o czym pisała Simone Weil, nie można być sobą, człowiekiem w pełni swojego człowieczeństwa, kiedy dajemy sobie prawo do zła, a bycie sobą daje nam harmonię i odczucie dobrego, szczęśliwego życia. Warto więc spróbować odważyć się być sobą!!!